Loader
На 07.06 се одржа искуствена работилница на групата за “Напредна врсничка помош” на која дел од учесниците ги споделија своите знаења со ученици кои беа заинтересирани од трите средни училишта ОСТУ “Наце Буѓони”СООУ “Перо Нaков” и Гимназија “Гоце Делчев”. На работилницата присуствуваше и претседателка на Совет на Општина Куманово Ивана Ѓорѓиевска, родители и претставници на стручна служба. Учениците добија подршка од присутните за своите многу успешно спремени презентации, вежби и студии на случаи. На крај изработија постери на кои ги претставија своите визии за “Училиште без насилство” кон кое се стремат и што посакуваат да има во него. Обучените ученици ќе продолжат да ги споделуваат своите знаења и практично ќе работат за помош на жртви на насилство и подтикнување на одговорност на тивките сведоци како и работа со сторителите во Клубови за подршка на учениците во своите матични училишта поддржани од своите професори и врсници. Оваа работилница е во рамките на Проектот “Неми сведоци”поддржан од “Екуменска иницијатива жена” Хрватска, а го реализира Здружение “Доверба” Куманово
1671
post-template-default,single,single-post,postid-1671,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

На 07.06 се одржа искуствена работилница на групата за “Напредна врсничка помош” на која дел од учесниците ги споделија своите знаења со ученици кои беа заинтересирани од трите средни училишта ОСТУ “Наце Буѓони”СООУ “Перо Нaков” и Гимназија “Гоце Делчев”. На работилницата присуствуваше и претседателка на Совет на Општина Куманово Ивана Ѓорѓиевска, родители и претставници на стручна служба. Учениците добија подршка од присутните за своите многу успешно спремени презентации, вежби и студии на случаи. На крај изработија постери на кои ги претставија своите визии за “Училиште без насилство” кон кое се стремат и што посакуваат да има во него. Обучените ученици ќе продолжат да ги споделуваат своите знаења и практично ќе работат за помош на жртви на насилство и подтикнување на одговорност на тивките сведоци како и работа со сторителите во Клубови за подршка на учениците во своите матични училишта поддржани од своите професори и врсници. Оваа работилница е во рамките на Проектот “Неми сведоци”поддржан од “Екуменска иницијатива жена” Хрватска, а го реализира Здружение “Доверба” Куманово

На 07.06 се одржа искуствена работилница на групата за “Напредна врсничка помош” на која дел од учесниците ги споделија своите знаења со ученици кои беа заинтересирани од трите средни училишта ОСТУ “Наце Буѓони”СООУ “Перо Нaков” и Гимназија “Гоце Делчев”. На работилницата присуствуваше и претседателка на Совет на Општина Куманово Ивана Ѓорѓиевска, родители и претставници на стручна служба. Учениците добија подршка од присутните за своите многу успешно спремени презентации, вежби и студии на случаи. На крај изработија постери на кои ги претставија своите визии за “Училиште без насилство” кон кое се стремат и што посакуваат да има во него. Обучените ученици ќе продолжат да ги споделуваат своите знаења и практично ќе работат за помош на жртви на насилство и подтикнување на одговорност на тивките сведоци како и работа со сторителите во Клубови за подршка на учениците во своите матични училишта поддржани од своите професори и врсници. Оваа работилница е во рамките на Проектот “Неми сведоци”поддржан од “Екуменска иницијатива жена” Хрватска, а го реализира Здружение “Доверба” Куманово